Příspěvky únor - červen 2024

Splatnost příspěvků za uvedené období: 30. leden 2024


Baby-gym                                      4500,- Kč/ pololetí + 200,- Kč registrace 

Zájmová gymnastika                    4500,- Kč/pololetí  + 200,- Kč registrace 


 Přípravka                                      5000,- Kč/pololetí + 200,- Kč registrace 


 Sportovní gymnastika                 6000,- Kč/pololetí + 200,- Kč registrace                                   

Registrační poplatek se platí pouze jednorázově, 1x za rok, vždy v lednu. 
                                                                                        


Trénink červenec -srpen 2024

platí pro všechna družstva                                             600,- /měsíc 

Platba je  na celé pololetí (5 měsíců) příp.  na  celý školní rok. 

 Tréninky mimo rozpis (státní svátky, dny školního volna a letní prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Tréninky probíhají podle potřeby a možností v tělocvičně Gymnázia Hello a Mini-gym. 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost příspěvků za období  únor 2023 - červen 2024: 30. leden 2024

Poplatky za trénink  se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně. 


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte