Platby - příspěvky


Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, státní svátky, dny volna a prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Tréninky probíhají podle potřeby a možností v tělocvičně Gymnázia Hello nebo ve venkovních prostorech. 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost za 1. pololetí školního roku 2021/2022 je do 30. září 2021.

Splatnost příspěvků za 2.pol. (1.2.2022-30.6.2022) je 30. leden 2022.

Poplatky za trénink  se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po,ut,st,pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 


Příspěvky 9/2021-01/2022

  •  Baby-gym                                             3500,- Kč/pololetí  (trénink 2x týdně)

  •  Přípravka sportovní gymnastika      4000,- Kč/pololetí (trénink 3x a více/týden)

  •  Sportovní gymnastika:                       4000,- Kč/pololetí (trénink 3x a více/týden)

  •  Zájmová gymnastika:                         3500,- Kč/pololetí   (trénink 2x týdně)

  •   Akro-gym příprava:                            2800,- Kč /pololetí  (trénink 1x týdně)

  • trénink  srpen 2021                              700,-