Platby - příspěvky


Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je do 20. září 2020.

Oddílové příspěvky se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po,ut,st,pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 


  •  Baby-gym:                                         3000,- Kč/pololetí

  •  Sportovní gymnastika:                    3500,- Kč/pololetí

  •  Zájmová gymnastika:                      3000,- Kč/pololetí 
     Akro-gym příprava:                          2600,- Kč /pololetí

                                                                                                                                                                      

Výši příspěvků u dětí, které v gymnastice pokračují  sdělí  trenéři během tréninků.