Příspěvky  září 2023- leden 2024

Splatnost příspěvků za uvedené období: 30. září  2023


Baby-gym                                      4500,- Kč/ pololetí

Zájmová gymnastika                    4500,- Kč/pololetí  


 Přípravka                                      5000,- Kč/pololetí


 Sportovní gymnastika                 6000,- Kč/pololetí                                      

  
                                                                                        


Trénink červenec -srpen 2023

platí pro všechna družstva                                             600,- /měsíc Platba je  na celé pololetí (5 měsíců) příp.  na  celý školní rok. 

 Tréninky mimo rozpis (státní svátky, dny školního volna a letní prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Tréninky probíhají podle potřeby a možností v tělocvičně Gymnázia Hello a Mini-gym. 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost příspěvků za období září 2023- leden 2024:  30. září 2023 

Splatnost příspěvků za období  únor 2023 - červen 2024: 30. leden 2024

Poplatky za trénink  se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně. 


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte