Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, státní svátky, dny volna a prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Tréninky probíhají podle potřeby a možností v tělocvičně Gymnázia Hello nebo ve venkovních prostorech. 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost příspěvků za 2.pol. (1.2.2022-30.6.2022) je 20. únor 2022.

Poplatky za trénink  se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po,ut,st,pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 


Příspěvky únor-červen 2022

  •  Baby-gym                                                          3500,- Kč/pololetí 

  •  Přípravka sportovní gymnastika      4200,- Kč/pololetí (trénink 3x týdně)

  •  Sportovní gymnastika:                       4500,- Kč/pololetí (trénink 3x a více/týden)                                                                                   sleva sourozenci 4200,- + 4200,- Kč

  •  Zájmová gymnastika:                         3800,- Kč/pololetí   (trénink 2x týdně)

  •   Akro-gym příprava:                            3000,- Kč /pololetí  (trénink 1x týdně)