Příspěvky  únor-červen 2023

Splatnost příspěvků za období  únor 2023 - červen 2023: 30. leden 2023


  •  Baby-gym                                                                   4000,- Kč/ pololetí

  • Zájmová gymnastika                                          4000,- Kč/pololetí  

  •  Přípravka     SG                                                          4500,- Kč/pololetí 

  •  Sportovní gymnastika                                       5000,- Kč/pololetí 

  •   Akro-gym příprava                                             3800,- Kč /pololetí  

    Trénink červenec -srpen 2023

    platí pro všechna družstva                                 600,- /měsíc Platba je  na celé pololetí (5 měsíců) příp.  na  celý školní rok. 

 Tréninky mimo rozpis (státní svátky, dny školního volna a letní prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Tréninky probíhají podle potřeby a možností v tělocvičně Gymnázia Hello a Mini-gym. 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost příspěvků za období září 2022- leden 2023:  30. září 2022 

Splatnost příspěvků za období  únor 2023 - červen 2023: 30. leden 2023

Poplatky za trénink  se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně. 


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte