Platby - příspěvky


Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a příspěvky jsou platné v plném rozsahu.

Oddílové příspěvky jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( pouze dlouhodobá nemoc, lázně nebo  úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost za 1. pololetí 2020 je do 30. ledna 2020

Oddílové příspěvky se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po-pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte   •  Baby-gym:                                         2800,- Kč/pololetí

  •  Sportovní gymnastika:                    3500,- Kč/pololetí

  •  Zájmová gymnastika:    1 x týdně 2200,- Kč/pololetí
                                                2 x týdně 2800,- Kč/pololetí 

  •  Akro-gym příprava:                          2200,- Kč /pololetí