Sportovní gymnastika   chlapci

Do závodních družstev jsou děti vybírány na základě pohybových testů.


Tréninky probíhají 3 - 5x týdně (podle věku a výkonnosti) pod vedením kvalifikovaných trenérů. Děti se povinně zúčastňují závodů, soustředění a výcvikových táborů.