1 min. přečteno
Tréninky - vstup rodičů do prostor školy

ZÁKAZ používání bočních vchodů, k vstupu a odchodu z prostor školy používejte pouze hlavní vchod. 

Covid opatření: děti - dle aktuálních vládních nařízení, 

Rodiče: zákaz vstupu do prostor školy, vyjímka platí pouze pro děti zařazené v Baby-gym. Vstup nejdříve v 15.55 hod, vyzvednutí dětí v 17.30. Pohyb v prostorách školy pouze s ochranou dýchacích cest.


Žádáme rodiče dětí Baby-gym, aby se zbytečně nezdržovali v prostorách šaten a školy.