Pokyny k tréninkům


Pokyny k tréninkům od 11. května 2020

Žádáme rodiče o potvrzení emailem nebo  SMS jestli se dítě tréninků zúčastní nebo ne.  

Organizace tréninků je kvůli hygienickým  předpisům náročnější, usnadníte nám tím práci a dětem umožníte kvalitnější trénink. 


Čestné prohlášení ke stažení:     ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID.pdf    - NUTNO odevzdat před začátkem tréninků, bez něj není možný trénink. 


- rodičům není dovolen vstup do budovytrenér si děti přebírá ve stanoveném času u bočního  vchodu do školy : Baby-gym: 15.50 hod, ostatní družstva 15.55 hod

- po skončení tréninků si rodiče vyzvedávají děti před  bočním vchodem do budovy  (18.00 - 18.05 hod)

- je nutné dodržet stanovený čas vyzvedávání dětí (příchod i odchod) – trenér nemůže chodit pro  každé dítě ke vchodu zvlášť

-- šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování, děti musí přijít na trénink již oblečené v tréninkovém

- toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami

- vstup do tělocvičny a pohyb v ní bude možný pouze v ponožkách nebo gymnastických   cvičkách

-  děti nemusí mít během tréninku  roušku

- dezinfekce rukou je povinná před vstupem do tělocvičny  a po každém použití WC    (dezinfekce bude u  vchodu do tělocvičny)

- po každém použití cvičebního nářadí a pomůcek je třeba použít dezinfekci, dezinfekční   prostředky   budou umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí

- z důvodů zvýšených hygienických nároků se může používat pouze takové cvičební nářadí, které je  po jeho použití možné bez problémů dezinfikovat 

- děti musí mít vlastní švihadlo (podepsané)

- děti nesmí bez pokynu trenéra měnit nářadí nebo pomůcky a bez vědomí trenéra samy  používat   dezinfekční prostředky

- po dobu tréninku je nutné prostor tělocvičny v pravidelných intervalech  větrat

- rodiče jsou povinni ihned trenérům ohlásit případné podezření z nákazy koronavirem

- všechny věci budou mít děti uložené ve sportovní tašce nebo batohu na vyhrazeném   místě, láhve s pitím budou podepsané nebo jinak označené aby nedocházelo k záměně

Komentáře
* E-mail nebude na webu zveřejněn.