Tréninky od 11.5.


Informace pro rodiče k tréninkům od 11. května U některých družstev došlo, vzhledem k nařízeným hygienickým opatřením, k posunu a úpravě časů tréninků. Z důvodů zvýšených hygienických opatření žádáme rodiče o potvrzení, jestli se dítě tréninků zúčastní. Bez Čestného prohlášení nebude dítě přijato na trénink. Vzor je ke stažení u Pokynů k tréninkům .