Žíněnky, odrazový můstek, přeskokový stůl, bradla pro děvčata, cvičné hříbky pro kluky - to je jen malá část z toho, co potřebujeme, aby se dětem lépe cvičilo.


Chcete nás podpořit a pomoct dětem v jejich dalším rozvoji? Pomozte nám zkvalitnit tréninkové podmínky dětí a vybavit jim tělocvičnu kvalitním a bezpečným.

 Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, finanční nebo materiální. Gymnastické vybavení je velice nákladné a bez vaši spolupráce se neobejdeme. 


Milí rodiče, sportovní přátelé a přátelé sportovní gymnastiky,

         rádi bychom vás požádali o poskytnutí sponzorského daru pro děti  našeho nového oddílu sportovní gymnastiky.

Děti potřebují kvalitní nářadí a tréninkové pomůcky, které zlepší jejich tréninkové prostředí. S kvalitním vybavením se budou na trénink těšit, zlepší se jejich sportovní výkony, zvýší se bezpečnost a  také celková radost z pohybu. 

Rozhodnete-li se náš oddíl podpořit touto formou rádi s vámi sepíšeme Smlouvu o sponzorování. Poskytnuté sponzorské dary lze zahrnout do nákladů a snížit jimi základ daně /dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů/.

Za váš příspěvek jsem připraveni vám poskytnout jako protislužbu umístění reklamy vaší společnosti na našich webových stránkách, loga nebo propagace vašich výrobků, případně vám umožnit vaši prezentaci během akcí, které pořádáme (závody, vystoupení, školení apod.)

Pomůže nám jakákoliv finanční či materiální pomoc, za kterou předem děkujeme.

Pro lepší představu uvádíme  nejdůležitější vybavení včetně ceny a odkazu na prodejce.


Název produktu                                                                     Orientační cena   

slza pro nácvik akrobacie (přemety, fliky ...)                        7.000,-               zakoupeno                  http://www.dionysports.com/produkty/metodicke-prvky/slzicka 

gymnastický klín                                                             4.000 - 10.000,-          zakoupeno                 http://www.dionysports.com/produkty/metodicke-prvky/klin 

žíněnky , šířka 5 - 30 cm                                                3.000 - 25.000,-           zakoupeno                  http://www.dionysports.com/produkty/gymnasticke-zinenky 

žíněnky stretch                                                               3.800 -17.500,-   

http://www.dionysports.com/produkty/zinenky-Stretch/zinenky-Stretch 

dopadová žíněnka                                                         9.000 -18.000,-                              http://www.dionysports.com/produkty/dopadove-zinenky-duchny

hříbek (nácvik pro koně našíř)                                    8.000 -23.000,-          

 https://kocian-sport.cz/sportovni-gymnastika/hribek 

dřevěné stálky ( průpravy pro bradla a hrazdu)             4.800,-            zakoupeno 

https://kocian-sport.cz/sportovni-gymnastika/pomocna-naradi/treninkove-drevene-stalky-spieth-90-cm 

odrazový můstek                                                         25.300-45.000,-         zakoupeno                 

 http://www.sportswear4u.cz/index.php?id_product=1629&controller=product&id_lang=1 

přeskokový stůl cvičný                                                    43.000,-                                         http://www.dionysports.com/produkty/cvicebni-prvky/preskokovy-stul-2013 

přeskokový stůl  závodní                                              127.000,-      

http://www.sportswear4u.cz/index.php?id_product=1614&controller=product&id_lang=1          

 kladina pěnová - cvičná                                                   5.200,-          zakoupeno 

 http://www.dionysports.com/produkty/cvicebni-prvky/kladina-detska