Poplatky za trénink


Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, prázdniny) se hradí zvlášť. 

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem SGC Ostrava, se náhrada za tréninky neposkytuje  a poplatky jsou platné v plném rozsahu.

Poplatky za trénink jsou stanoveny podle  počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku pololetí. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůže  tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti ( dlouhodobá nemoc, lázně, úraz, nemoc atd.) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období.

Splatnost za 1. pololetí 2020 je do 30. ledna 2020

Poplatek za trénink se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po-pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte   •  Baby-gym:                                         2800,- Kč/pololetí

  •  Sportovní gymnastika:                    3500,- Kč/pololetí

  •  Zájmová gymnastika:    1 x týdně 2200,- Kč/pololetí
                                                2 x týdně 2800,- Kč/pololetí 

  •  Akro-gym příprava:                          2200,- Kč /pololetí