Poplatky za trénink


Platba je vždy předem na celé pololetí (5 měsíců) nebo na  celý školní rok.  Tréninky mimo rozpis (víkendy, prázdniny) se hradí zvlášť.


Splatnost poplatků za 2. pololetí 2019 je do  20. září 2019 nebo do sedmi dnů od odevzdání přihlášky (pro děti, které začaly cvičit  po 20. září).

Poplatek za trénink se hradí bankovním převodem na účet SGC Ostrava nebo v hotovosti v tělocvičně ( po-pá 16-18 hod).


Číslo účtu: 2101679058/2010    FIO banka

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 


 Baby-gym:  2500,- Kč/pololetí


Sportovní gymnastika:  3000,- Kč/pololetíZájmová gymnastika:    1 x týdně 2000,- Kč/pololetí
                                           2 x týdně 2500,- Kč/pololetí 


Akro-gym příprava: 2000,- Kč /pololetí